Co2 neutralt oksekød!

Co2 neutralt hvordan det?

Et kvæg udleder ca. 4 ton co2 om året. Hvis kvæget gennemsnits alder ved slagtning sættes til 5 år, kan kvægets udledning i hele dens levetid begregnes til ca 20 ton. co2.

Et træ med en gennemsnitsleve alder på 35 år optager 5 ton Co2. Der skal således plantes 4 træer for at gøre et kvæg Co2 neutral.

Et træ, på klimatræ.dk der optager 5 ton Co2, koster 20 kr. Det vil sige at det koster ca. 80 kr. at gøre alt kød fra et kvæg Co2 neutralt.

Der kommer ca. 300 kg kød fra en 5 år gammel skotsk højlandskvæg. Det betyder at du betaler 50 øre (oprundet)  ekstra pr. kg kød.

Til gengæld kan du spise alt det kød du har lyst til – med god samvittighed – kvæget har haft det rigtigt godt, de har bidraget til biodiversitet og der er plantet tæer der optaget den Co2 kvæget har udledt i hele dets levetid.

En gennemsnits dansker udleder i øvrigt 17 ton Co2 om året:-)

 

 

600 nyplantet lærketræer der optager mere end den CO2 mine skotske kvæg udleder.

Inden tilplantning af træer